TURKPAY KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE: 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu TurkPay Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”); aşağıda bilgileri yer alan ERPA              Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş (“ERPA”) ve Turkish Payment Systems Bilişim Teknolojileri A.Ş (“TurkPay”) ile bu Sözleşme kapsamında TurkPay Kartın kullanımına ilişkin hizmetlerden faydalanmak isteyen Kart Sahibi arasında aşağıda belirlenen şartlarda kabul edilmiştir.

ERPA, TurkPay ve Kart Sahibi bundan böyle birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

MADDE: 2 SÖZLEŞMENİN AMACI

İşbu Sözleşme, ERPA Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş (“ERPA”) ile Turkish Payment Systems Bilişim Teknolojileri A.Ş (“TurkPay”) tarafından çıkarılmış, VISA, MASTER, TROY markalı Ön Ödemeli TurkPay Kart (“TurkPay Kart – Kart”) kullanım koşullarının belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

MADDE: 3 TANIMLAR

ERPA ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş: Elektronik para ihraç etme yetkisi verilen kuruluş.

TURKISH PAYMENT SYSTEMS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş: Ödeme hizmetlerinin ifası veya işlenmesi sırasında iş birliğinde bulunulan banka veya diğer finansal kurumlar ile ödeme hizmetlerinin tamamlanmasında ilgisi bulunan üçüncü kişi.

TURKPAY KART: ERPA Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş tarafından üretilen ve Turkish Payment Systems Bilişim Teknolojileri A.Ş tarafından işletilen akıllı kart sistemleri bünyesinde ön ödemeli özelliğe sahip, 13 yaşından büyük herkesin kullanımı için tasarlanan, Kart Sahibi olarak adlandırılan 18 yaşından küçük çocukların ve gençlerin ise veli ya da vasileri tarafından mobil uygulama ya da internet sitesi üzerinden oluşturulan hesaba/hesaplarına bağlı olarak kullanıma sunulabilen ödeme aracıdır.

KART SAHİBİ: İşbu sözleşmeyi kartın sorumlusu sıfatıyla kabul eden ve açmış olduğu ve kendi adına kişiselleştirdiği hesabı/hesapları üzerinden işlem yapabilen ve bu hesaba/hesaplara bağlı olan TurkPay Kartın Sahibi olan, 18 yaşından küçük çocukların ve gençlerin ise veli ya da vasileridir.

KULLANICI: Kart Sahibinin hesabına/hesaplarına bağlı olan TurkPay Kart ile harcama yetkisi verdiği müşterilerdir.

BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş (BKM): Türkiye dahilindeki Bankalar ve Finans kurumları tarafından kendi markası ile veya ulusal/uluslararası Kartlı Sistem Kuruluşları’ndan alacağı yetkiye dayanarak çıkartacağı VISA, MASTERCARD, TROY markalı kartların Türkiye dahilinde kullanımı ve bunların Türkiye dahilindeki işyerlerinde kabulü ile ilgili kuralları belirleyen ve Türkiye dahilinde her çeşit markalı kart ile yapılan işlemlerin, ISSUER kurumlar ile ACQUIRER kurumlar arasındaki işlemlerin online bağlantı ile gerçekleşmesini sağlayan ve takasını gerçekleştiren sisteme sahip Türkiye’de mukim Kuruluş, Ulusal Kartlı Sistem Kuruluşu.

ISSUER (KART VEREN KURUM): Kartlı Sistem Kuruluşları’nın verdiği yetkiler ve belirlediği kurallara bağlı olarak gerçek ve tüzel kişiler adına veya onların yetkili kıldığı kişilere kart veren banka, finans kurumları ve diğer yetkili kuruluşlar.

ACQUIRER (KART ALACAĞINI TAKASA GÖNDEREN KURUM): Kendisi ile sözleşme imzalayarak kart kabul etme yetkisi alan kendi üye işyerlerinde, ISSUER’lar tarafından verilmiş kartların kullanılması sonucu oluşan alacakları işyerine ödeme yaparak takasa gönderen banka, finans kurumları ve diğer yetkili kuruluşlar.

ÖN-ÖDEMELİ KART: Banka veya kart çıkarma yetkisi ile kurulmuş şirketlerin, kurdukları sistem çerçevesinde veya yurtiçinde ya da yurtdışında kartlı sistem kurma veya kart çıkarma amacı ile kurulmuş şirketler ile yaptıkları anlaşmalara istinaden çıkardıkları, Sahibine/kullanıcısına önceden karta yüklenen tutar kadar harcamaya imkan veren, kredi limitinin bulunmadığı, mal ve hizmet temini ile her türlü ödemeleri yapma ve/veya ayrıca doğrudan ya da elektronik veya benzeri işlem cihazları aracılığıyla nakit çekme olanağı sağlayan mülkiyeti kart çıkaran kuruluşa ait olan fiziki olarak basılı kartı veya sanal ortamlarda kullanılabilen fiziki varlığı bulunmayan kart numarasını ifade eder.

ELEKTRONİK PARA: Elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değerdir.

MO/TO IŞLEMLERİ: Telefon ile çağrı merkezi üzerinden kart bilgileri verilerek yapılan işlemler. Örneğin, bilet alımı, alışveriş, sigorta, e-ticaret vs.

KURUM: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu.

GİB: Gelir İdaresi Başkanlığı.

MASAK: Mali Suçları Araştırma Kurumu.

WEB SİTESİ

https://www.TurkPay.com.tr/

PCI DSS

Payment Card Industry Data Security Standard

MADDE:4 KAYIT VE ÜYELİK AKTİVASYONU

Kart Sahibi olan kullanıcı, 18 yaşından küçük çocukların ve gençlerin ise veli ya da vasilerin TurkPay Kart özelliklerinden yararlanılabilmesi için, Kart Sahibi tarafından işbu Sözleşmenin fiziki ya da sanal ortamda akdedilmesi/onaylanması ve sistem üzerinden mobil uygulamanın indirilmesi ve TurkPay tarafından belirlenen ve Ek A’da ve www.TurkPay.com.tr ’de  yayınlanan güncel ücretler kapsamında aylık üyeliğin başlatılması suretiyle sistem üyeliğinin aktifleştirilmesi gerekmektedir.

TurkPay üyeliği aylık olarak belirlenen ücretin tahsil edilmesi suretiyle otomatik olarak 1 (bir) ay süreyle yenilecektir. Aylık ödemenin yapılmadığı ya da yapılamadığı durumlarda ise üyelik pasif hale getirilecek ve kart veya kartların kullanımı durdurulacaktır. TurkPay kullanıcısı TurkPay uygulaması üzerinden üyeliğini istediği zaman sürekli veya geçici süreyle durdurabilecektir. TurkPay uygulaması üzerinden üyeliğini durduran kullanıcıdan takip eden ay için üyelik ücreti alınmayacak ve abonelik bitiş tarihi itibariyle hesabı pasif konuma alınacaktır. TurkPay dilerse iş bu madde kapsamında hiç ücret almayadabilir.

MADDE:5 TURKPAY KART ÖZELLİKLERİ ve KULLANIM KOŞULLARI

 1. TurkPay Kart, tüm VISA, MASTER, TROY noktalarında kartlı kullanım için çıkartılmış VISA, MASTER veya TROY logolu, ön ödemeli ve Kart Sahibi olan kullanıcı ve/veya veli/vasinin belirlediği limitler dâhilinde harcama yapılabilen ve tekrar doldurulabilen bir ödeme aracıdır. TurkPay Kart, anlaşmalı satış noktalarından ya da web sitesi üzerinden Ek A’da ya da web sitesinde belirtilen ücret karşılığından alınabilecektir. TurkPay dilerse iş bu madde kapsamında hiç ücret almayadabilir.
 2. Kart Sahibi, TurkPay mobil uygulamasını indirmek suretiyle TurkPay kartını tanımlamak suretiyle hesabına/hesaplarına bağlaması ve aylık üyeliğini aktifleştirmesi gerekmektedir. Bu tanımlama işlemi TurkPay Kartın, Kart Sahibinin hesabına/hesaplarına bağlanması suretiyle gerçekleşmektedir.
 3. Kart Sahibi, TurkPay mobil uygulaması üzerinden aylık üyelik oluşturacak ve bu üyelik, EK A’da ve www.TurkPay.comm.tr  ’de yayınlanan üyelik bedelinin her ay tahsil edilmesi ile otomatik olarak yenilenecektir.
 4. Kart Sahibi mobil uygulama içerisinden hesabına/hesaplarına en fazla 5 adet çocuk/genç tanımlayabilmektedir. Bu mobil uygulama vasıtasıyla çocukların/gençlerin TurkPay Kart hareketleri takip edilebilmektedir.
 5. TurkPay Kart Kullanıcılarını 18 yaşından küçük çocuklar ve gençler olduğu taktirde, çocuk ve gençlerin ancak veli/vasileri vasıtasıyla bu kartı kullanmaları söz konusudur.
 6. TurkPay Kartlar sanal ya da fiziksel olabilir.
 7. Kart üzerinde herhangi bir isim ve/veya arkasında herhangi bir kişisel banka hesabı bulunmaz. Kullanıcı dilerse, ücretini ödemek koşulu ile Ödeme Kuruluşunun yetkisi dahilinde bu hizmetleri talep edebilir.
 8. Kartlarla ancak üzerinde yüklü bakiye kadar harcama yapılabilir.
 9. Kart Sahibi olan kullanıcılar, 18 yaşından küçük çocuklar ve gençler olduğu taktirde ise, bu çocuk ve gençlerin ancak veli/vasileri belirlediği limit dâhilinde istediğinde TurkPay Karta TurkPay uygulaması üzerinden kredi kartı/banka kartı/debit kart vasıtasıyla bakiye dolumu yapabilir. Ayrıca TurkPay Karta web sitesi üzerinden duyurulacak noktalardan da işlem anında bildirilen ya da web sitesi veya Ek A’da belirtilecek bakiye yükleme ücreti karşılığında yapılabilecektir. TurkPay dilerse iş bu madde kapsamında hiç ücret almayadabilir.
 10. Kartın kullanım süresi kartın üzerinde yazıldığı gibidir. Kart Sahibi, Kartın son kullanma tarihinde, bakiyesi kalması durumunda bu bakiyenin yeni karta ya da Kart Sahibinin bildirdiği IBAN numarasına ait hesaba aktarılmasını TurkPay Müşteri Hizmetleri’nden talep edebilir.
 11. Fiziki alışverişlerde satın alımın gerçekleşmesi için TurkPay Kart Kullanıcısı ödeme terminaline kart şifresini girmelidir. Kart şifresi  16 haneli kart numarasının son 4 hanesidir. Kart şifresi TurkPay Kart’ların arkasında bulunan Çağrı Merkezi numarası aranarak veya mobil uygulama üzerinden gerekli doğrulama adımları geçilerekte değiştirilebilir.
 12. Kart ile MO/TO adı verilen tüm işlemler yapılabilir.
 13. Kart üzerinde bulunan bakiyeyi sadece Kart Sahibi hukuki limitler doğrultusunda TurkPay Müşteri Hizmetleri’nden talep edebilir. Kart sahibi kendisine iadesi için gerekli evrakları ( ürünün satın alma fişi, son yükleme makbuzu, kimlik fotokopisi, paranın gönderilmesi istenen IBAN numarası) TurkPay Müşteri Hizmetleri’ne ibraz etmesi halinde kartın içinde bulunan bakiye kadar tutarın iadesi belirtilen IBAN numarasına gönderilir. İlgili Yönetmelik madde 7 uyarınca kart sahibinden bu işlemin maliyetiyle orantılı bir ücret talep edilebilir. Kart sahibi ücret bilgisine web sitesinden ve EK A’dan ulaşabilir.
 14. TurkPay Karta yükleme ve bu kartla alışveriş Kart Sahibi için, 18 Yaşından küçükler için ise veli veya vasinin belirlediği limitler dâhilinde gerçekleşebilmektedir. Bu işlem, BDDK, GİB, MASAK vb. düzenleyici kurumlarca belirlenmiş ve ön-ödemeli kartlar için Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’in 6. Maddesi kapsamında, kimlik tespitini zorunlu kılmayan azami limitler dâhilinde yapılabilir. Düzenleyici kurumların limitleri değiştirmesi durumunda bu limitler güncel rakamlarla revize edilecek olup, TurkPay kart güncel limitleri; Anonim kartlar için aylık 750 TL toplam yükleme ve 300 TL tek seferde bakiye yükleme olarak belirlenmiştir. Güncel limitler web sitesinden takip edilebilir.
 15. TurkPay Kart Sahibi, TurkPay Karta 2. kere ve sonrasında bakiye yüklemesi/dolumu yapabilmek ve Kartın Kullanıcı tarafından 3D Secure destekli Internet ve e-ticaret sitelerinde kullanılabilmesi için, kartını TC Kimlik numarası, isim, soyisim, doğum tarihi, GSM numarası, e-posta adresi, anne kızlık soyadı ve diğer adres bilgileri ile TurkPay uygulaması üzerinden tanımlaması ve hesabına eklemesi gerekmektedir.
 16. Kartın çalınması, kaybolması durumunda 0 532 406 24 42  numaralı TurkPay Müşteri Hizmetlerinden iptal edilmesi gerekmektedir. İptal işleminden sonra Kart Sahibi yeni bir kart alabilir. Yeni kart alınması ve çocuğa tanımlanması durumunda eski kartın limitleri de yeni kart için uygulanmaya devam eder.
 17. Ödeme işlemine ilişkin onay, fiziksel alışverişlerde işlem gerçekleştirilmeden önce kart şifresinin girilmesiyle verilir. Online işlemlerde, işlemin 3D secure özellikli olması durumunda Kart sahibinin cep telefonuna gelen onay kodunun sisteme girilmesiyle, 3D secure özellikli olmayan işlemlerde kart bilgisinin verilmesiyle ödeme işlemine ilişkin onay verilmiş olur.
 18. Yabancı para birimiyle yapılan alışverişlerde karta yansıyacak döviz kuru ödeme anındaki Merkez Bankası satış döviz kuruna %7 ilave komisyon eklenmesiyle hesaplanır. Uygulanacak referans döviz kurundaki değişiklikler derhal geçerli olacaktır.

MADDE: 6 TURKPAY KART KULLANIMINDA SORUMLULUK ESASLARI

 1. Teslim alınan TurkPay kartın tüm sorumluluğu, kartı teslim aldığı an itibari ile Kart Sahibine geçecektir.
 2. TurkPay Kart Sahibi, TurkPay Kart’ı, Madde 5’te belirtilmiş kullanım koşulları dâhilinde kendisinin ve/veya velisi/vasisi olduğu 18 yaşından küçük çocuğuna kullandıracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kartın, Madde 5’te belirtilmiş kullanım koşulları dışında kullanılmasından doğacak her türlü hukuki/cezai sorumluluk ve yükümlülük Kullanıcı ile birlikte Kart Sahibine aittir. Ödeme aracının hileli ve yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlarda TurkPay, kartın kullanımını durdurabilir.
 3. TurkPay Kart Kullanıcısı kendi harcamalarından Kart sahibi ile birlikte sorumlu olacaktır.
 4. TurkPay Kart Kullanıcısı ile Kart Sahibi, Kartı ERPA ve TurkPay’nin tabi olduğu düzenleyici/denetleyici kurum kuralları ve mevzuatın dışında kullanması ve/veya uygun olmayan işyerlerinde kullanması durumlarında, bu kullanımlardan doğacak tüm hukuki/cezai sorumluluk ve yükümlülüğün Kullanıcı ile birlikte Kart Sahibinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5. TurkPay Kartla yapılan ürün/mal satın alımlarında Kart Kullanıcısı ile Kart Sahibinin muhatabı ürün/malı satan Üye İşyeri’dir. Kartla alınan ürün/malda çıkacak herhangi bir ayıp, stok sıkıntısı vb. sorunda Kart Sahibi, TurkPay’i ve/veya ERPA’yı sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 6. TurkPay Kartın kaybolması veya çalınması durumunda sorumluluk Kart Sahibindedir. Kart Sahibinin kayıp ya da çalınma durumlarında 532 406 24 42 numaralı TurkPay Müşteri Hizmetlerinden kartını iptal etmesi gerekmektedir. Kartta bakiye kalması durumunda:
 7. Kart Sahibi kendisine iadesi için gerekli evrakları (ürünün satın alma fişi, son yükleme makbuzu, kimlik fotokopisi, paranın gönderilmesi istenen IBAN numarası) TurkPay Müşteri Hizmetleri’ne ibraz etmesi halinde kayıp/çalıntı bildirimi kartın içinde bulunan bakiye kadar tutarın iadesi belirtilen IBAN numarasına gönderilir.
 8. Kart Sahibi yeni bir TurkPay kart alarak, mobil uygulama üzerinden kartını sisteme ekledikten sonra TurkPay Müşteri Hizmetleri’nden bakiyenin transferini isteyebilir.
 9. ERPA ve TurkPay, söz konusu ön ödemeli kart sisteminde, kartın özelliklerinde, anlaşmalı üye işyerlerinde, web sitesi ve sosyal medyadaki ürün sayfalarında her türlü düzeltme ve değişikliği yapabilir; ürünü piyasadan kaldırabilir. Bu durumda TurkPay ve ERPA’nın Kart Sahibine karşı hiçbir hukuki/cezai sorumluluk ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kart Sahibi, ERPA ve TurkPay’nin sayılan hakları kullanması halinde, ERPA ve TurkPay’den ne nam altında olursa olsun hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 10. TurkPay Kart Sahibi, TurkPay Karta ilişkin ücretlendirmelerde değişiklik yapma hakkının her daim saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Değişikliklere ve güncel ücretlere web sitesinden ulaşılabilir.
 11. Bu Sözleşmedeki ücret değişiklikleri otuz (30) gün önceden Kart Sahibine hesap özeti, e-posta, kısa mesaj veya benzeri araçlarla bildirilecektir. Ücret değişikliğini kabul etmeyen Kart Sahibinin bu süre zarfında uygulamayı kullanmaktan vazgeçme hakkı bulunmaktadır. Kart Sahibinin bu hakkını kullanması halinde kendisinden yeni döneme ait ücret ve/veya komisyon tahsil edilmeyecektir. Kart Sahibinin uygulamanın kullanımıyla ilgili ücret değişikliğini kabul etmemesi durumunda, kartın kullanımının durdurulması söz konusu olabilecektir. “
 12. Alışveriş yapılmak istenen Internet ve e-ticaret sitelerinin ödeme altyapısından kaynaklanan herhangi bir sorun nedeniyle TurkPay Kartın kullanılmamasından dolayı oluşabilecek her türlü sorun ve şikayetten ötürü ERPA ve TurkPay sorumlu tutulamaz.
 13. İşbu sözleşme, TurkPay Kart Sahibinin Kartını ilgili noktalardan teslim almasını takiben sistem üzerinden mobil uygulamayı indirmek ve TURKPAY tarafından belirlenen ve Ek A’da ve www.TurkPay.com.tr ’de yayınlanan güncel ücretler kapsamında aylık üyeliğini başlatmak suretiyle sistem üyeliğini aktifleştirmesi suretiyle geçerli olacak ve kartın ve TurkPay uygulamasının kullanıldığı tarihe ve kart vadesi/son kullanma tarihi dolana kadar geçerliliğini koruyacaktır.
 14. Kart Sahibi, TurkPay Kart üreticisi ERPA’ın iş ortakları ile çıkardığı/çıkaracağı ortak kartlara dair hassas ödeme verisi ve kişisel güvenlik bilgileri hariç, kullanıcı bilgilerinin, Kart Sahibi’ne fayda sağlanması, kişiye özel kampanya düzenlenmesi ve promosyon çalışması yapılması gibi sebeplerle iş ortakları ile paylaşılmasına “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)” çerçevesinde onay vermektedir. Ayrıca Kart Kullanıcısı, perakende satışlarda veya online satışlarda TurkPay Kart kullanmak suretiyle işlem yaptığındaç  , kayıt sırasında girmiş olduğu kullanıcı bilgilerinin, yasal şartlara ve Master, Visa, Troy Kart Kurallarına uygun olarak ödemenin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli görülen ölçüde paylaşılmasına onay vermektedir.
 15. Kart Kullanıcısı veya Kart Sahibinin, TurkPay Kart ile yapılan herhangi bir ödeme işleminin yetkilendirilmeden veya hatalı gerçekleştiğini iddia etmesi durumunda, bu talebi derhal TurkPay Müşteri Hizmetlerine bildirir. Ödeme işleminin yetkilendirilmeden veya hatalı gerçekleştiğinin ispatı durumunda ödeme işlemine ilişkin tutar ilgili TurkPay Karta iade edilir.
 16. TurkPay Kart Sahibi’nin ve Kullanıcı’nın kişisel ve hassas ödeme verileri ERPA ve TurkPay tarafından PCI DSS’e uygun olarak saklanmaktadır.

MADDE: 7 ÜCRETLER

 1. Kart Satış Ücreti: Anlaşmalı Satış Noktalarından ya da Web Sitesi üzerinden alınan Kart için belirlenmiş satış fiyatıdır. Anlaşmalı Satış Noktalarında kart ücreti ilgili nokta bazında değişebilir.
 2. Karta Bakiye Yükleme Ücreti: TurkPay Kartın yükleme noktalarından Kartın içine her para yükleme işleminde, işlem adedi ya da işlem tutarı doğrultusunda alınan ve yükleme yapılan noktaya göre değişiklik gösterebilecek ücrettir.
 3. TurkPay Üyelik Ücreti: TurkPay sistemi kullanım bedeli karşılığı olarak, TURKPAY tarafından belirlenen ve Ek A’da ve www.TurkPay.com.tr ’de yayınlanan güncel ücretler kapsamında kullanıcının sisteme eklediği kredi kartından her ay otomatik tahsil edilecek ücrettir. İlgili kredi kartından ücret tahsil edilememesi durumunda üyelik pasif olacaktır, ödeme yaptığı tarih itibariyle tekrar aktive olabilecektir.
 4. Kredi Kartı ile Yükleme Hizmet Bedeli Komisyonu: TurkPay uygulaması üzerinden kullanıcının sisteme eklediği kredi kartı kullanılarak sisteme ekli TurkPay kartına yüklediği tutar doğrultusunda ödeme servis sağlayıcısı firma tarafından alınan ek hizmet bedelidir.

TurkPay Karta ilişkin tüm ücret, komisyon bilgisi Ek A’da belirtilecek olup belirtilen bedellere ilişkin güncellemeler web sitesinde üzerinden ve Kart Sahibine hesap özeti, e-posta, kısa mesaj veya benzeri araçlarla duyurulacaktır.

MADDE: 8 GENEL ŞART VE KOŞULLAR

 1. İşbu Sözleşmede düzenlenmiş şartlara ilişkin bilgilendirme, Sözleşme’nin yazılı şekilde hazırlanıp uygun olarak akdedildiği/kabul edildiği hallerde Kart Sahibi’ne Sözleşme’nin tesliminin yapıldığı anda; Sözleşme’nin internet ortamı vasıtasıyla Taraflar arasında akdedilmesi durumunda ise TurkPay Kart’ın https://TurkPay.com.tr/kullanici-sozlesmesi/ internet sitesinde Sözleşme metninin tamamının yayınlanması ile birlikte Kart Sahibi’nin Sözleşme metnini gördüğü ve mobil uygulama üzerinden indirilip onaylandığı anda yapılmış sayılacaktır.
 2. İşbu Sözleşme https://www.TurkPay.com.tr/kullanicisozlesmesi internet sitesinde üzerinden her an erişime hazır ve güncel haliyle bulundurulacaktır.
 3. TurkPay Kart Sahibi işbu Sözleşmenin akdedilmesi/onaylanması ile bu Sözleşme kapsamında talep edilen ve sisteme girilen bilgilerin doğruluğunu kabul ve taahhüt ederler.
 4. ERPA ve TurkPay, işbu Sözleşme uyarınca, Kart Sahibinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adresine bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama amacıyla ticari elektronik ileti ve cep telefonlarına SMS’e gönderme yetkisine sahiptir. Kart Sahibi işbu Sözleşme’yi onaylamakla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesine rıza göstermiş sayılacaktır. Kart Sahibi, elektronik posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda bu yöndeki talebini ileterek, elektronik posta ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir. İptal işleminin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi gönderilen bilgilendirme ve tanıtım iletilerinde yer almaktadır.
 5. Kurum tarafından çıkarılan yeni düzenleyici işlemler sebebiyle işbu Sözleşme’de yer alan hususlara ilişkin meydana gelecek değişiklikler sözleşme metnine aynen yansıtılacak ve duyurulacak olup, Kart Sahipleri bu konuda en az 30 (otuz) gün önceden kapsam ve yürürlük tarihi konusunda e-posta, kısa mesaj veya benzeri araçlarla bilgilendirilecektir. Kart Hamillerinin yürürlük tarihine kadar itiraz ederek fesih hakkını kullanması halinde kendisinden yeni döneme ait ücret ve/veya komisyon tahsil edilmeyecek ve hiçbir ücret / tazminat ödemeden sözleşmeyi fesih hakkı söz konusu olacaktır. Yürürlük tarihine kadar itiraz edilmemesi halinde Kart Sahibi değişikliği kabul etmiş sayılır ve Kart Sahipleri bu değişiklik getiren ilgili hükümlere aynen uyacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler.
 6. TurkPay Kart Sahibinin ve Kullanıcının, şifre bilgilerini gizli tutması, şifreyi yetkisiz kişilere ifa etmemesi, şifrenin kötü amaçlar için kullanılmasını engellemesi ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri alması gerekmektedir.
 7. TurkPay Kart Sahibi, Kartını, ERPA ve TurkPay’nin üyesi bulunduğu/bulunacağı uluslararası kart kuruluşları tarafından belirlenen kurallar ve Sözleşme hükümlerine uygun kullanmayı ve bu kuruluşların kurallarına tabi olmayı kabul eder.
 8. İşbu sözleşme 7 (yedi) gün önceden ihbar edilmek suretiyle ERPA ve TurkPay tarafından her zaman sona erdirilebilir. Bu durumda TurkPay Kart kullanıma kapatılacaktır.
 9. İşbu sözleşme kartın ve TurkPay uygulamasının kullanıldığı tarihe ve kart vadesi/son kullanma tarihi dolana kadar geçerlidir.
 10. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle geçersiz olması hâlinde, diğer hükümleri veya Sözleşme’nin uygulanabilirliği ve/veya geçerliliği bu geçersizlikten etkilenmeyecektir.
 11. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümünün Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacağını ve uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.

EK –A: ÜCRETLER

 1. Kart Satış Ücreti: 20 TL’dir
 2. Karta Bakiye Yükleme Ücreti: Bakiye yükleme ücreti yükleme noktasına göre değişmektedir. Güncel ücretler web sitesi üzerinden duyurulacak noktalardan işlem anında bildirilecek ve  TurkPay.com.tr üzerinden takip edilebilecektir.
 3. TurkPay Sınırsız Üyelik Ücreti: 5 TL / ay
 4. Kredi veya Banka Kartı ile Yükleme Hizmet Bedeli Komisyonu: % 2.5 / gönderim başına
 5. TurkPay Standart Kullanıcı ilave yükleme bedeli 2 TL / gönderim başına
 6. Para Transferi Havale/EFT işlem ücretleri 0-100 TL arası 3 TL, 100 TL ve üstü % 3’tür.
 7. Fatura ödeme işlemleri 3 TL
 8. Diğer tüm ödeme işlemleri en az 3 TL olmak üzere, TurkPay tarafından serbestçe belirlenebilecek ve işlem sırasında kullanıcı bilgilendirilecektir.
Close Menu